مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

79 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتتماعی موثر بر سلامت به صورت حضوری

79 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتتماعی موثر بر سلامت در تاریخ 99/3/18 به صورت حضوری برگزار شد.

79 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتSDH

هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه مورخ 99/3/18 رأس ساعت 13:30 ظهر با حضور خانم دکتر فاطمه پاک نظر( معاون علمی مرکز)، آقای دکتر مجید میرمحمدخانی، آقای دکتر علی ولی نژادی، آقای دکتر مجتبی سلطانی، خانم دکتر منیر نوبهار و خانم دکتر الهه قدس(اعضای مرکز) و خانم شیوا جواهری (کارشناس مرکز) در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار گرديد، و موارد مطروحه ذيل مورد بحث وبررسي قرار گرفت:

1-پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای مهدی باطبی به راهنمایی آقای دکتر مجید میرمحمدخانی و با عنوان:

 " بررسی دانش، نگرش و عملکرد سفیران سلامت شهرستان سمنان درخصوص بیماری ناشی از ویروس کرونا در سال 1399"

2-پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم عذرا حاجی محمدی به راهنمایی آقای دکتر مجید میرمحمدخانی و آقای دکتر داریوش پهلوان و با عنوان :

" بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارمندان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درخصوص بیماری ناشی از ویروس کرونا در سال 1399"

3-پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم حسنا چشمی  به راهنمایی آقای دکتر مجید میرمحمدخانی و با عنوان :

" بررسی میزان فرسودگی شغلی پرسنل مراقبت های بهداشتی خط مقدم مبارزه با کوید 19 و مقایسه ی آن با سایر بخش ها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1399 "

کلمات کلیدی
خانم  جواهری
تهیه کننده:

خانم جواهری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *