مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به صورت مجازی

هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به دلیل اپیدمی ویروس کووید-19به صورت مجازی برگزار شد.

77 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتSDH

هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تاریخ 99/2/15 به دلیل اپیدمی ویروس کووید-19به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه پروپوزال طرح تحقیقاتی مشترک خانم دکتر الهه جندقی و آقایان دکتر نوید دانایی، دکتر مجید میرمحمدخانی و دکتر پرویز کوخایی با عنوان:

" تعیین میزان شیوع کووید 19 بر اساس سرولوژی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در اردیبهشت 1399 "

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نظرات شورا برای مجریان ارسال و مجریان به سوالات و ابهامات طبق فرمت مربوطه پاسخ داده و پس از تأیید ریاست محترم مرکز تحقیقات ، موافقت با تصویب آن در سامانه سمات درج گردد.

 

 


 

کلمات کلیدی
خانم  جواهری
تهیه کننده:

خانم جواهری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *