نشست مدیر کل صدا و سیمای استان،کارشناسان مربوطه و آقای دکتر ستوده عضو مرکز تحقیقات

اداره صدا و سیمای سمنان

نشست مدیر کل صدا و سیمای استان،کارشناسان مربوطه و آقای دکتر ستوده عضو مرکز تحقیقات

 نشست مدیر کل صدا و سیمای استان،کارشناسان مربوطه و آقای دکتر ستوده عضو مرکز تحقیقات

در تاریخ 98/2/9 نشستی با حضور مدیرکل صدا و سیمای سمنان، کارشناسان مربوطه و آقای دکتر ستوده از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در زمینه بررسی مسائل و مشکلات حوزه خانواده در محل صدا و سیمای استان سمنان برگزار گردید.

نشست مدیر کل صدا و سیمای استان،کارشناسان مربوطه و آقای دکتر ستوده از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

در تاریخ 98/2/9 نشستی با حضور مدیرکل صدا و سیمای سمنان، کارشناسان مربوطه و آقای دکتر ستوده از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در زمینه بررسی مسائل و مشکلات حوزه خانواده در محل صدا و سیمای استان سمنان برگزار گردید و از جانب آقای دکتر ستوده عضو هیات علمی دانشگاه و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان رئوس برنامه های زیر در زمینه اولویت برنامه ریزی در ساخت برنامه های صدا و سیما جهت اعتلای خانواده را به شرح ذیل اعلام گردید :

1- ارزش ها و باورها در نظام خانواده

2- ساختار خانواده

3- کارکردهای خانواده

4-انتظارات و توقعات در خانواده

5- آسیب شناسی در حوزه اختلالات عاطفی در خانواده

 

 

 

کلمات کلیدی