جلسه بررسی وضعیت، عملکرد و چالشهای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، با حضور روسای مراکز مرتبط در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی وضعیت، عملکرد و چالشهای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، با حضور روسای مراکز مرتبط در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید

 نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز یکشنبه 27/5/98 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید

نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

درآغازاین نشست که باحضور روسای 39 مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مصوب وزارت بهداشت تشکیل شد، سرکار خانم دکتر فاطمه پاک نظر معاون علمی این مرکز نیز در جلسه مذکور حضور داشتند. در این جلسه گزارش جامعی از ساختار و عملکردهای مرتبط مرکز توسعه و تحقیقات در تعامل با آن مرکز توسط جناب آقای دکتر عبادی فر رئیس این مرکز ارائه شد. در ادامه تاریخچه و روند توسعه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و نیز نتایج ارزشیابی آن ها در سال 1396 مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

برای خواندن متن  کامل خبر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://www.hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=11904&hbsId=0&category=0&templateid=0

کلمات کلیدی