صفحه اصلي > معرفي و تاریخچه مركز > اعضاي مركز > شورای پژوهشی 
شورای پژوهشی
 

 

آدرس

ایمیل

درجه علمی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

بیمارستان کوثر سمنان

 

hnassaji@yahoo.com

 

دانشیار

 

متخصص عفونی

 

دکتر محمد نساجی

 

1

کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

hrzdoost@gmail.com

 

 

پزشک عمومی

 

دکتر حمیدرضا دوست محمدی

 

2

 

دانشکده بهداشت دامغان

 

dehdasht@yahoo.com

 

دانشیار

 

 

دکترای بهداشت حرفه ای

 

دکتر علیرضا دهدشتی   

 

3

 

کیلومتر 5 جاده دامغان دانشکده پزشکی

 

 majidmirmohammadkhani@yahoo.com

 

استادیار

 

اپیدمیولوژی

 

دکتر مجید میرمحمد خانی

 

4

دانشکده پزشکی بخش پزشکی اجتماعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

ghorbani.raheb93@yahoo.com

 

استاد

 

آمار زیستی

 

دکتر راهب قربانی      

 

5

 

کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پرستاری

 

mkahouei@yahoo.com

 

دانشیار

 

مدیریت بهداشت

 

دکتر مهدی کاهویی      

 

6

 

بیمارستان کوثر سمنان

 

r.bandari2314@yahoo.com

 

 

 

کارشناس ارشد پرستاری   

 

سرکار خانم راضیه بندری

 

7

دانشکده پزشکی بخش پزشکی اجتماعی

مرکز نحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

ghodsemla@yahoo.com

 

استادیار

 

دکترای تغذیه  

 

دکتر الهه قدس        

 

8

 

کیلومتر 5 جاده دامغان دانشکده پزشکی

 

Sotodeh1@yahoo.com

 

دانشیار

 

دکترای روانشناسی

 

دکتر نعمت ستوده       

 

9

 

معاونت بهداشتی   

 

jjandaghi@yahoo.com

 

 

 

پزشک عمومی

 

دکتر جعفر جندقی       

 

10

 

بیمارستان کوثر   

 

dpahlevan@yahoo.com

 

استادیار  

 

متخصص طب کار و بیماری های شغلی

 

دکتر داریوش پهلوان     

 

11

بیمارستان امیر المومنین

، معاونت پژوهشی بیمارستان

 

abbas.ziari@yahoo.cm

 

استادیار  

 

متخصص پزشکی اجتماعی   

 

دکتر عباس زیاری      

 

12

 

دانشکده پزشکی بخش پزشکی اجتماعی

 

nkiamd@gmail.com

 

K ضریب

 

متخصص پزشکی اجتماعی   

 

دکتر نعیم السادات کیا   

 

 13

دانشکده پزشکی بخش پزشکی اجتماعی

 

 

bksem2001@yahoo.com

 

 

کارشناس ارشد تغذیه    

 

سرکار خانم بتول کریمی

 

14

 

وابستگی

وابستگی

Affiliation

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 888 | بازدید امروز : 24 | کل بازدید : 34897 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
© 2015 - 2017 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان