صفحه اصلي > معرفي و تاریخچه مركز > اعضاي مركز > شورای عالی 
شورای عالی
 

اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات

آدرس

ایمیل

درجه علمی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دانشکده پزشکی بخش پزشکی اجتماعی

مرکز نحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

 

ghorbani.raheb93@yahoo.com

 

 

 

استاد

 

 

آمار زیستی   

 

 

دکتر راهب قربانی

 

 

1

 

معاونت بهداشتی

 

 

jjandaghi@yahoo.com

 

پزشک عمومی

 

 

 

 

 

دکتر جعفر جندقی

 

 

 

2

 

کیلومتر 5 جاده دامغان

دانشکده پزشکی

 

 

 

 majidmirmohammadkhani@yahoo.com

 

 

استادیار

 

 

اپیدمیولوژی

 

 

دکتر مجید میر محمد خانی

 

 

3

 

دانشکده بهداشت دامغان

 

dehdasht@yahoo.com

 

دانشیار

 

دکترای بهداشت حرفه ای

 

دکتر علیرضا دهدشتی

 

 

4

 

کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پرستاری

 

mkahouei@yahoo.com

 

دانشیار

 

مدیریت بهداشت

 

دکتر مهدی کاهویی

 

 

5

 

بیمارستان کوثر سمنان

 

 

hnassaji@yahoo.com

 

 

دانشیار

 

متخصص عفونی

 

دکتر محمد نساجی

 

 

6

 

وابستگی

وابستگی

Affiliation

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 713 | بازدید امروز : 14 | کل بازدید : 34887 | بازدیدکنندگان آنلاين : 7 
© 2015 - 2017 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان