صفحه اصلي > سایت های مرتبط 
سایت های مرتبط
 

سایت های مرتبط

 

آدرس سایت

 

نام مرکز تحقیقات

 

ردیف

 

Sdhrc.tbzmed.ac.ir

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تبریز

 

 

 

1

 

hmc@goums.ac.ir

 

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی گلستان 

 

2

 

http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=496

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کاشان  

 

3

 

Sdh.uswr.ac.ir

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی                   

 

4

 

http://623.rc.research.ac.ir/Forms/Introduction.aspx

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت رفسنجان

 

5

 

Shdrc.skums.ac.ir

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شهرکرد

 

6

 

Sdh.sbmu.ac.ir

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

7

 

ssu.ac.ir/cms/index.php?id=4892

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

8

 

http://sdhrc.umsha.ac.ir/

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه

 

 

 

9

 

 

Sdh.sums.ac.ir/fa/index.html

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

10

 

http://www.shmu.ac.ir/research/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=63

 

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت شاهرود

 

 

11

 

nihr.tums.ac.ir

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور              

 

12

 

www.hbi.ir

 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقاتو فناوریوزارتخانه

 

 

13

 

www.nimad.ac.ir

 

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

 

14

 

www.semums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

15

 

http://sdhrc.umsha.ac.ir/

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

16

 

وابستگی

وابستگی

Affiliation

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 909 | بازدید امروز : 3 | کل بازدید : 34876 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 
© 2015 - 2017 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان