معرفی

عوامل اجتماعی موثر سلامت(Social Determinants of Health,SDH)نظیر  وضعيت تغذيه، محيط زيست، محيط كار، فقر، سطح سواد، طبقه اجتماعی، مسكن ، آب، جنسيت، بيكاري، فشارهاي رواني، ميزان درآمد، حمايت اجتماعي ، آموزش و... از مهم ترين عوامل تعيين كننده اجتماعي سلامت هستند كهبسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژيکی باعث ابتلا به بیماري می‌شوند و در سلامت انسان نقش کلیدی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سلامتی و برقراری عدالت در سلامت را غیرممکن می سازند.این عوامل، موجب بیش از ۵۰درصد ناخوشی ها، بیماریها و مرگ ومیر در جهان هستند. بر اساس شواهد موجود، عمده بی عدالتی های سلامتی نیز حاصل آثار و تبعات غیر متقارن این عوامل اجتماعی بر سلامت مردم می باشد.دنیایی که در آن نابرابری های عمیق در سلامت وجود داشته باشد، دنیای انسانی و مطلوبی نیستکه جوامع به دنبال آن باشند. شواهد، حاکی از تأثیر بسیار شگرف تعیین کننده های اجتماعی در ایجاد بیماری ها است و برای دستیابی به جامعه ای عادلانه تر و انسانی تر و کاهش شکاف نابرابری های سلامتی، باید تاثیرمولفه های اجتماعی سلامت را به عنوان اقدامی کلیدی در نظر گرفت. مطالعه و بررسي هر يك از اين عوامل و پي بردن به روابط ساختاري ميان آن ها از اهداف مورد تاكيد و نوين سازمان جهاني بهداشت است. در خلال دهه گذشته اطلاعات علمي مربوط به عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت به طرز چشمگيري پيشرفت كرده است و امروزه شرايط سياسي براي اقدام بيش از گذشته فراهم شده است. اين فرصت بسيار مهم تر از آن است كه با سهل انگاري از دست برود. براي نيل به اين اهداف به مديريتي نياز است كه بر دانش هاي مرتبط احاطه داشته ، در عين حال از نگرش اخلاقي و هشياری سياسي لازم نيز برخوردار باشد.از همين رو است كه كميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در سازمان هاي جهاني بهداشت تاسيس شده است . درك علمي در مورد عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در دهه هاي اخير پيشرفت هاي سريعي داشته است و در بسياري از كشور‌ها اين شواهد علمي به هدف تدوين راهكارهاي سياستگذاري عمومي جديد مورد استفاده واقع شده است. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با آثار مخرب این عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از سال ۱۳۸۵، همزمان با شروع به کار کمیسیون عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سازمان جهانی بهداشت، اقدام به تاسیس دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است.

 

تاریخچه مرکز

مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت(Research Center for Social Determinants of Health,SDH) در  سال 1390 فعالیت های خود را  با تصویب در مراجع ذیصلاح دانشگاه آغاز نمود و پس از وصول به شرایط لازم ، در سال 1391 تقاضای اخذ موافقت اصولی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال و  به استناد رای صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخه 92/2/23 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی موفق به اخذ موافقت اصولی شد و از این تاریخ فعالیت رسمی مرکز آغاز شد. این مرکز در تاریخ 96/3/21 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.