ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

ایمیل

1

دکتر محمد نساجی

متخصص عفونی

hnassaji@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Nassaji

2

دکتر مجید میرمحمدخانی

اپیدمیولوژی

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Majid_Mirmohammadkhani

3

دکتر مهدی کاهویی

مدیریت اطلاعات سلامت

mkahouei@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Kahouei

4

دکتر علیرضا دهدشتی

بهداشت حرفه ای

dehdasht@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Dehdashti

5

دکتر راهب قربانی

آمار زیستی

Ghorbani.raheb93@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Raheb_Ghorbani

6

دکتر الهه قدس

تغذیه

ghodsemla@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Elahe_Ghods

7

دکتر نعمت ستوده اصل

روانشناسی

Sotodeh1@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Nemat_SotodehAsl

8

دکتر داریوش پهلوان

طب کار و بیماری های شغلی

dpahlevan@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Daryoush_Pahlevan

9

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

Abbas.ziari@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Abbas_Ziari

10

خانم بتول کریمی

تغذیه

Bksem2001@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Batool_Karimi

11

خانم مسعوده باباخانیان

مددکاری اجتماعی

Babakhanian.m@gmail.com

12

دکتر جمیله مقیمی

روماتولوژی

Moghimi_jam@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Jamileh_Moghimi

13

دکتر اسماعیل مشیری

سیاستگذاری سلامت

moshirimn@gmial.com

https://isid.research.ac.ir/Esmaeel_Moshiri

14

دکتر نیلوفر صفایی

روانپزشکی

Nilufar.safaie@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Nilufar_Safaie

15

دکتر علی ولی نژادی

مدیریت اطلاعات سلامت

Ali.valinejad@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Ali_Valinejadi

16

دکتر منیر نوبهار

پرستاری

Nobahar43@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Monir_Nobahar

17

دکتر فاطمه پاک نظر

آمار زیستی

Paknazar2306@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Paknazar

18

دکتر امید پژند

ویروس شناسی

Om24pa@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Omid_Pajand

19

دکتر مجتبی سلطانی

آمار زیستی

Msoltaniii33@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Mojtaba_Soltanikermanshahi

20

دکتر کامیار منصوری

اپیدمیولوژی

kamyarmansori@yahoo.com

 

21

خانم راضیه بندری

پرستاری

r.bandari2314@yahoo.com

22

غلامحسین مهدوی نژاد

خارج فقه سطح 4 حوزه

Mahdavi31@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/GolamHosein_Mahdavinejad